fbpx

Jaki mamy sposób na budowanie zaufania w zespole?

Image

Jaki mamy sposób na budowanie zaufania w zespole?

Zaufanie to podstawowy składnik życia społecznego, obecny w każdym jego wymiarze. Umożliwia budowanie trwałych relacji międzyludzkich. W sytuacji, gdy brakuje zaufania, ludzie są niezwykle ostrożni w kontaktach z innymi. Stają się aspołeczni, bierni i tracą wiarę w skuteczność jakichkolwiek działań. Dzięki zaufaniu możliwa jest budowa społeczeństwa opartego na samoorganizacji obywateli, która zakłada wspólne rozwiązywanie problemów, a także poprawę kondycji systemu gospodarczego. W skrócie można powiedzieć, że to, co uznajemy za naturalne życie społeczne, bez zaufania byłoby niemożliwe.

Wpływ zaufania na wydajność pracy w zespole

Zaufanie odgrywa także niezwykle istotną rolę w środowisku pracy, jest bowiem kluczowe dla przetrwania i sukcesu zespołu. W dzisiejszych czasach, gdy tempo zmian w biznesie jest bardzo szybkie, a wobec pracowników stawiane są wysokie wymagania, to właśnie zaufanie decyduje często o sukcesie i stanowi źródło przewagi konkurencyjnej firmy. Ma ono bowiem wpływ na:

 • współpracę,
 • komunikację,
 • otrzymywanie i okazywanie wsparcia,
 • motywację i zaangażowanie,
 • budowanie pozytywnej atmosfery, co ostatecznie przekłada się na wydajność pracy.

Zaufanie a współpraca i komunikacja w zespole

Członkowie zespołu pracowniczego, którzy darzą się zaufaniem, komunikują się ze sobą w otwarty, transparentny sposób, co pomaga ograniczać konflikty. Znacznie chętniej dzielą się też ze sobą informacjami i pomysłami. Zaufanie sprawia więc, że zespół jest w stanie osiągnąć synergię i wspólnie dążyć do celu.

Zaufanie a otrzymywanie i okazywanie wsparcia

W atmosferze zaufania współpracownicy czują się komfortowo zarówno okazując, jak i otrzymując wsparcie. Gotowość do pomocy nie tylko wzmacnia więzi międzyludzkie, lecz także prowadzi do zwiększenia efektywności zespołu.

Zaufanie a motywacja i zaangażowanie

W zespole, którego członkowie ufają sobie nawzajem, można zaobserwować większe zaangażowanie w pracę i motywację do stałego poprawiania swoich osiągnięć.

Zaufanie a budowanie pozytywnej atmosfery

Zaufanie pozwala na tworzenie związków międzyludzkich, co sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery w zespole pracowniczym.

Budowanie zaufania w zespole przy pomocy gier integracyjnych

Gry integracyjne skłaniają uczestników do wspólnego przemyślenia przyczyny problemu, który został im przedstawiony, i wyciągnięciu odpowiednich wniosków. Zespół pracowniczy, biorący udział w tego typu grze, może popracować nad decyzyjnością i delegacją zadań, co sprzyja klarowaniu się w grupie mechanizmów pomagających w rozwiązywaniu codziennych problemów. Jego członkowie komunikują się w celu realizacji zadania, ucząc się tego, jak ze sobą rozmawiać. Gry integracyjne ułatwiają więc budowanie nowych relacji w zespole, nawet między osobami, które nie znają się zbyt dobrze. Konieczność współpracy przy realizacji celów i możliwość pokazania się od innej niż dotychczas strony, sprzyja budowaniu zaufania między pracownikami.

Gry pozwalające budować zaufanie w zespole

Wiele z naszych gier sprzyja budowaniu zaufania w zespole. Doskonale cel ten realizuje nasza flagowa gra terenowa Ekspedycja Express, w trakcie której uczestnicy podejmują różnego rodzaju wyzwania. Pozwala to pogłębiać relacje, uczy efektywnej współpracy, a także zakłada delegację zadań, co sprzyja budowaniu zaufania. Skuteczną w tym aspekcie jest także oparta na formule teleturnieju gra The Best Team Ever, która sprzyja dodatkowo kształtowaniu się poczucia przynależności i współodpowiedzialności. Współpracę i zaufanie można również kształtować, grając w Szansę na milion, która polega na wykorzystywaniu mocnych stron każdego z uczestników w celu wykonania zadania, jakim jest włamanie się do systemu bankowego.

Jakie efekty można uzyskać dzięki grom integracyjnym?

Poza budowaniem zaufania w zespole gry integracyjne pozwalają na uzyskanie także innych efektów. Poprzez uczestnictwo w nich pracownicy:

 • kształtują swoje umiejętności miękkie i twarde,
 • zwiększają swoją kreatywność,
 • poprawiają wzajemną komunikację,
 • budują wspólne poczucie odpowiedzialności,
 • sprawniej wyciągają wnioski,
 • sprawniej podejmują decyzje o koniecznych do wprowadzenia zmianach,
 • delegują zadania w sposób umożliwiający skuteczną realizację zadania,
 • są w stanie rozładować negatywne emocje i skutecznie rozwiązywać konflikty, co wpływa na poprawę atmosfery w miejscu pracy.

Gry zespołowe są nieocenione w team buildingu i prowadzą do uzyskania efektu synergii w zespole.


Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.