fbpx

RODO

Obowiązek Informacyjny

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest TTA GROUP SP. Z O.O z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 53-608 ul. Robotnicza 50 a, wpisana do KRS pod numerem 0000695968 (dalej jako Ekspedycja Express)

 

Jak się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę o napisanie do wyznaczonej przez nas osoby. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@ekspedycja.pl; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych TTA GROUP SP. Z O.O Wrocławiu 53-608 ul. Robotnicza 50

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania konta na stronie ekspedycja.pl jak również podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia na Ekspedycji.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ:

  1. umożliwia nam to kontakt z Państwem, aby informować Państwa o organizacji Ekspedycji, w których chcecie wziąć udział lub będziecie brali udział;
  2. możemy dzięki tym danym odbierać od Państwa niezbędne oświadczenia, zgody na udział w Ekspedycjach,
  3. daj nam to możliwość informowania Państwa o wszystkich szczegółach związanych z organizacją Ekspedycji;
  4. obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują;
  5. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
  6. dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  1. a) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,

b). zapewnienie obsługi usług płatniczych;

c). organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział;

d). windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

e). prowadzenie analiz statystycznych;

f).przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli wyrażą Państwo zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie takiej informacji na adres mailowy: zgody@ekspedycja.pl. Proces aktualizacji wycofania zgody może potrwać do 72 godzin. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofają Państwo zgody.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Przy zakładaniu konta oczekujemy podania przez Państwa następujących danych osobowych: e-mail, hasło, , imię, nazwisko, , numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Ekspedycji Express w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [RODO], tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają też Państwo prawo wnieść sprzeciw od 25 maja 2018 roku wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu Ekspedycji, czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, organizacji eventów.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody przez Państwa lub/i likwidacji konta na naszej stronie ekspedycja.pl, a także po jej zakończeniu w celach:

a). dochodzenia roszczeń,

b).wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Spółkę polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwa, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.