fbpx

Czemu zintegrowany zespół jest lepszym zespołem?

Image

Czemu zintegrowany zespół jest lepszym zespołem?

Zespół to jeden z najważniejszych filarów firmy. Bez dobrego zespołu nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu na rynku. Z tego powodu każda firma powinna się starać, by jej pracownicy chcieli i potrafili ze sobą pracować. Najlepszym zespołem jest bez wątpienia zespół zintegrowany, a więc taki, którego członkowie mają dobre relacje, skutecznie się komunikują i rozumieją się nawzajem. Sprzyja to współpracy i przekłada się na efektywność pracy, wiąże się więc z korzyściami dla firmy.

Wpływ integracji na relacje w zespole

Zintegrowany zespół oznacza pracowników, którzy mają dobre relacje. Pozwala to stworzyć dobrą atmosferę w miejscu pracy, dzięki czemu czas spędzony na wykonywaniu obowiązków zawodowych będzie upływał przyjemnie. Przekłada się to na ogólne samopoczucie pracowników, sprawia, że są bardziej zrelaksowani, co minimalizuje ryzyko wystąpienia konfliktów, a także znacząco zwiększa kreatywność. W zespole, który ma dobre relacje, łatwiej także zbudować wspólne poczucie odpowiedzialności.

Integracja a skuteczna komunikacja i zrozumienie

Nieobojętny jest poziom zintegrowania pracowników a jakość komunikacji pomiędzy nimi. Dzięki nieutrudnionemu przepływowi informacji, odpowiedniemu formułowaniu i jasnemu przekazywaniu komunikatów można uniknąć konfliktów między pracownikami i szybko rozwiązywać spory, jeżeli jakieś się pojawią. W zintegrowanym zespole, którego członkowie ze sobą rozmawiają, nie zdarza się, by ktoś był nieświadomy, dowiadywał się przypadkiem lub otrzymywał niezrozumiałe przesłanki. Każdy słucha się wzajemnie i dyskutuje z szacunkiem, wiedząc, że może porozmawiać o każdej trudności i nie zostanie to zignorowane. Wszyscy pracownicy przestrzegają zasad prawidłowej komunikacji, na którą składają się:

  • szczerość,
  • obustronny dialog,
  • zadawanie pytań - szczególnie pytań otwartych, które skutecznie pobudzają do kreatywnego myślenia i działania,
  • aktywne słuchanie,
  • konstruktywny feedback.

Istotną rolę pełni aktywne słuchanie, które służy dokładnej analizie usłyszanych treści i identyfikowaniu ewentualnych problemów. Dzięki niemu członkowie zespołu są również w stanie upewnić się, że myślą o tym samym. Aktywne słuchanie w zintegrowanym zespole sprzyja także wspólnemu rozwojowi oraz aktywizowaniu do działania.

Współpraca w zintegrowanym zespole

W zgranym zespole każdy z członków zna swoją rolę i cel. Wie dokładnie, co należy do jego obowiązków. Członkowie zintegrowanego zespołu sprawiedliwie dzielą obowiązki i odpowiedzialność za ich wykonanie, dzięki czemu nikt nie czuje się pominięty ani wykorzystywany. Integracja sprzyja współpracy między pracownikami i sprawia, że problemy rozwiązywane są bardziej skutecznie, a proces wspólnego podejmowania i zatwierdzania decyzji przebiega niezwykle sprawnie.

Efektywność zintegrowanego zespołu

Zintegrowany zespół jest znacznie bardziej efektywny. Pracownicy, którzy pozostają w dobrych stosunkach z kolegami i dobrze czują się w miejscu zatrudnienia są bardziej skorzy do pracy na pełnych obrotach i większego przykładania się do powierzonych im obowiązków. Wbrew pozorom to nie wysoka pensja, tylko pozytywna atmosfera i brak konfliktów w kontaktach ze współpracownikami stanowią największy bodziec do intensywnej pracy. Z punktu widzenia pracodawcy zintegrowanie zespołu wiąże się z większymi korzyściami finansowymi, co ma związek zarówno ze zwiększeniem efektywności pracowników, jak i z mniejszą liczbą zwolnień – zgodnie z oficjalnymi szacunkami dobra atmosfera w pracy zmniejsza ryzyko odejścia z pracy o blisko 75%.

Czym może być spowodowany brak integracji w zespole?

Brak integracji w zespole może być spowodowany różnymi czynnikami. Często jest po prostu konsekwencją różnic między ludźmi, które wynikają z wieku, środowiska, w jakim się obracają, a także zainteresowań. Osoby takie nie mają ze sobą nic wspólnego poza miejscem pracy, co nie sprzyja nawiązywaniu między nimi relacji. Sytuacja w tym zakresie uległa dodatkowemu pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, która spowodowała masowy eksodus z biur i przejście na pracę zdalną. W realiach home office, gdy pracownicy nawet się nie widują, o integrację jest jeszcze trudniej. Brak zgrania w zespole jest często także spowodowany zatrudnieniem nowych osób, które nie radzą sobie z adaptacją i trzymają się z boku. Powrót do biur oraz wykorzystywanie okazji jakimi są integracje firmowe zapewnia pracownikom przestrzeń do zbudowania wspólnych wspomnień i zacieśnienia relacji. Idealną propozycją mogą być organizacja gier zespołowych: gry terenowe albo program taki jak Sabotażysta.  Pozwolą one na poprawę komunikacji między pracownikami oraz wpłyną korzystnie na efektywność pracy.


Adres

TTA GROUP SP. Z O.O.
ul. Robotnicza 50
53-608 Wrocław

NIP: 8952159692
KRS 0000695968
REGON 368326713

Kontakt

© 2024 Ekspedycja Express - TTA GROUP SP. Z O.O. All Rights Reserved.